ELKON na Industrymeeting 2019

W kształtowaniu form oraz właściwości metali coraz częściej w praktyce przemysłowej stosowane jest nagrzewanie indukcyjne, wypierając nagrzewanie gazowe lub olejowe. Procesy hartowania, odpuszczania, wyżarzania, lutowania, zgrzewania, topienia i odlewania – to obszar wzrastającego zastosowania grzejnictwa indukcyjnego.

Stawiane producentom coraz większe wymagania dotyczące precyzji w kształtowaniu form oraz precyzyjnie zdefiniowane parametry mechaniczne wyrobów przeznaczonych szczególnie dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego, ich powtarzalność przy produkcji masowej oraz konieczność kontroli i archiwizacji parametrów produkcyjnych, pociągają  za sobą nieuchronność stosowania systemów zautomatyzowanych dla poszczególnych gniazd obróbki i zrobotyzowanych dla linii technologicznych obejmujących kilka lub kilkanaście procesów obróbki cieplnej.
Projektując i wdrażając zautomatyzowane systemy obróbki cieplnej metali, można posiłkować się programami symulacyjnymi, dobierając wstępnie  parametry urządzeń koniecznych do tych operacji, jednak, z uwagi na niejednokrotnie różnorodne kształty obrabianych termicznie elementów, dopiero praktyczne badania  weryfikują te parametry. W szczególności dotyczy to procesu hartowania indukcyjnego, w którym  często wymagane jest utwardzenie tylko wybranych fragmentów powierzchni przedmiotu, często nieregularnych,  z wymaganą  głębokością utwardzenia i precyzyjnie  określonym przedziałem twardości, często maksymalnych do uzyskania dla określonego składu chemicznego zastosowanego materiału.  Stawiane są coraz większe wymagania dla  utwardzania indukcyjnego powierzchni o różnych, nieregularnych kształtach, przykładowo wieloklinów, kół zębatych, wałków z wpustami, łopatek turbin itp., które wcześniej były realizowane metodą klasyczną poprzez nawęglanie.

Zastosowanie nagrzewania indukcyjnego pozwala na kontrolowanie temperatury i głębokości nagrzewania oraz utrzymywanie tych parametrów w wieloseryjnym procesie hartowania. Dobierając odpowiednio czas nagrzewania, moc  oraz częstotliwość prądu w induktorze, można sterować głębokością nagrzewania w procesie hartowania.