HI Automatyczne

Hartownie Indukcyjne Automatyczne

wyposażone są w linię automatycznego podawania elementów hartowanych do uchwytu i odbierania elementów zahartowanych.

Elementy ułożone na specjalnych paletach, przesuwane są  za pomocą podajnika rolkowego, następnie zabierane przez manipulator kolejno z tacy i umieszczane w uchwycie hartowni.

Po zaciśnięciu szczęk uchwytu, uruchamia się proces hartowania, a po zakończeniu tego procesu, drugi manipulator wyjmuje element i umieszcza w pojemniku.

Hartownie automatyczne wyposażamy również w roboty podające elementy do hartowania i odbierające je po zahartowaniu.