Automatyczny Podajnik Wałków

Podajnik automatyczny przeznaczony do współpracy z nagrzewnicą indukcyjną.

Ma zastosowanie w trakcie procesu nagrzewania wałków aluminiowych, stalowych, mosiężnych i z brązu.

Konstrukcja podajnika zawiera: 

  • magazyn elementów zimnych, 
  • mechanizm wsuwania wałków o różnej długości do induktora i pozycjonowania ich w induktorze,
  • induktor, 
  • układ odbierania nagrzanych wałków.

Średnica nagrzewanych wałków: 
12 – 40 mm

Długość nagrzewanych wałków: 
45 – 150 mm

Częstotliwość podawania: 
programowalna

Układanie wałków w magazynku:
ręczne

Odbieranie nagrzanych wałków:
ręczne

Magazyn elementów zimnych wykonany jest w formie pochylni podawczej o długości 1000 mm.
W miarę ubywania wałków z pochylni, w związku z ich nagrzewaniem, uzupełnianie odbywa się ręcznie nie przerywając procesu nagrzewania i taktowania podajnika.

Z magazynu w formie pochylni podawczej, wałki przekazywane są na rynnę, umieszczoną w osi induktora, po której są one przesuwane do wnętrza induktora za pomocą serwonapędu. Posuw serwonapędu zaprogramowany jest w sterowniku w zależności od długości wałka.
Przekazywanie wałków z magazynu na rynnę odbywa się pojedynczo, zgodnie z zaprogramowanym taktem podawania tak, aby na rynnie znajdował się tylko jeden wałek. Zapewnia to pracę stabilną, bez zacięć.

Wysuwanie z induktora nagrzanego wałka odbywa się pojedynczo przez popychacz z końcówką ceramiczną. Nagrzany wałek wysuwany jest na rynnę uchylną znajdującą się poza otworem wyjściowym induktora. Rynna uchylna jest w osi induktora i po wsunięciu na nią nagrzanego wałka wykonuje ruch obrotowy o kąt ustalony doświadczalnie zsuwając wałek na pochylnię odbiorczą. Na końcu pochylni operator odbiera wałek.

Pozycjonowanie wałka w induktorze zapewnia siłownik pneumatyczny umieszczony na wyjściu z induktora oraz zaprogramowane położenie popychacza wałków zimnych.

Sterowanie siłownikami oraz załączaniem generatora zapewnia sterownik UNITRONIX. 

Czas nagrzewania oraz moc zapisane są w programie sterowania i ustalane są doświadczalnie na zasadzie efektu końcowego, czyli osiągniętej temperatury.

automatyczny podajnik wałków