PI Laboratoryjne

najczęściej wykonujemy dla laboratoriów badawczych i dydaktycznych w wersjach najbardziej przydatnych do prowadzenia badań po wcześniej przeprowadzonych uzgodnieniach z Zamawiającym.

Piece wykonywane są w wersjach uzgadnianych z Użytkownikiem o mocach do 50 kW i masie topionego metalu do 100 kg.

Urządzenie składa się z zasilacza tyrystorowego będącego przetwornicą prądu o częstotliwości sieciowej na prąd o częstotliwości 3 – 4 kHz, baterii kondensatorów kompensacyjnych oraz zestawu topielnego.
Wychylanie zestawu topielnego w celu wylania metalu realizowane jest za pomocą  motoreduktora z płynną regulacją prędkości wychylania.

W przypadku pieców do topienia metali nieżelaznych tygiel topielny  standardowy, z węglika krzemu ( SiC), np. typu AXO, umieszczony jest wewnątrz cewki indukcyjnej i odizolowany wełną kaolinową lub masą  ubijaną niespiekalną. Regulator temperatury reguluje moc  pieca zasilacza tak, aby po osiągnięciu zadanej temperatury tygla, utrzymać ją na żądanym poziomie.

W przypadku pieca do topienia żeliwa lub staliwa, tygiel wykonywany jest z masy ubijanej spiekalnej, lub  gotowy standardowy tygiel z masy korundowej osadzany jest we wzbudniku w masie ubijanej niespiekalnej.

Zasilacz tyrystorowy połączony jest  torami wysokoprądowymi  z zestawem topielnym. Na czas przechylania tygla  tory są rozłączane automatycznie.

W przypadkach, gdy do roztopienia wsadu z żeliwa lub staliwa konieczna jest wysoka częstotliwość, piece zasilane są z zasilaczy tranzystorowych o częstotliwości prądu wzbudnika 20 – 100 kHz.

Szczególnie przydatne w warunkach laboratoryjnych są piece z podnoszonym wzbudnikiem, gdyż można w nich swobodnie wymieniać tygle w zależności od topionego metalu.

piec indukcyjny tyglowy laboratoryjny

Piec DUO

Piece wykonywane w wersji DUO posiadają dwa zestawy topielne, które mogą być wyposażone w mechanizmy wychylania w celu wylania roztopionego metalu, lub jeden zestaw może być wychylany, natomiast drugi może być wyposażony w podnoszony wzbudnik, w celu wyjęcia tygla z metalem.