PI Przemysłowe

Piece dla przemysłu wykonywane są w wersjach uzgadnianych z Użytkownikiem o mocach do 500 kW i masie topionego metalu do 1000 kg.