Urządzenia do Odlewania Ciągłego

Linii do odlewania ciągłego wyrobów z  żeliwa i metali nieżelaznych.

Składa się z pieca topielnego, pieca odlewniczego, układu wyciągania odlewu i krystalizatora.

  • zwarta budowa, małe gabaryty
  • wysoka sprawność, duża efektywność przetwarzania energii
  • łatwość obsługi wylewania metalu
  • kontrola parametrów pracy pieca oraz systemu zabezpieczeń
  • możliwość sterowania mocą w funkcji temperatury
  • brak negatywnego oddziaływania na środowisko

Piec topielny tyglowy  przeznaczony jest do topienia wsadu i przygotowania ciekłego metalu, a w szczególności jego składu chemicznego i temperatury. Składa się z zestawu topielnego, wychylanego za pomocą siłowników hydraulicznych oraz zasilacza tyrystorowego. Przygotowany metal przelewany jest do pieca odlewniczego i jest  opróżniany przez wychylanie za pomocą siłowników hydraulicznych. Wylewanie roztopionego metalu odbywa się poprzez rynnę spustową bezpośrednio do pieca odlewniczego bądź do kadzi rozlewniczej.

Piec zasilany jest za pośrednictwem transformatora pośredniczącego oraz filtra indukcyjno-pojemnościowego ograniczającego wyższe harmoniczne prądu. Podzespoły mocy zasilacza oraz wzbudnik chłodzone są wodą w systemie obiegu zamkniętego.

Piec odlewniczy jest piecem indukcyjnym i składa się z zasilacza tyrystorowego będącego przetwornicą prądu o częstotliwości sieciowej na prąd o częstotliwości 3 do 4 kHz, baterii kondensatorów kompensacyjnych oraz zestawu grzewczo-odlewniczego. Tygiel topielny  wykonany  na bazie tygla SiC,   z wykonanym  w dolnej części tygla lejem wypływowym poziomym metalu, zakończonym krystalizatorem.  Tygiel umieszczony  wewnątrz cewki indukcyjnej. Zabudowany do leja wypływowego  krystalizator grafitowy umieszczony jest w obudowie metalowej chłodzonej wodą , z regulowanym przepływem i temperaturą chłodzenia krystalizatora. Średnica wewnętrzna i kształt wewnętrzny tulei krystalizatora grafitowego warunkuje średnice i kształt odlewu.

Regulator temperatury reguluje moc zasilacza tyrystorowego pieca tak, aby po osiągnięciu zadanej temperatury utrzymywać  ją na zadanym poziomie. Zasilacz tyrystorowy połączony jest szynami z częścią topielną za pomocą zacisków pneumatycznych, dzięki czemu wylewając z tygla resztę roztopionej miedzi, pozostałą po procesie odlewania ciągłego, podczas przechylania tygla, szyny są rozłączane automatycznie.

Krystalizator z wkładem grafitowym chłodzony jest wodą w obiegu zamkniętym.

Układ wyciągania  odlewu sterowany jest  komputerowo, według zadanego programu.  Za krystalizatorem znajduje się układ  dodatkowego chłodzenia wodnego odlewu oraz układ cięcia odlewu na zadaną długość.

Linia Odlewania Ciągłego