Wdrażane Innowacje

Dostawca Urządzenia

Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej „ELKON” Sp. z o.o.

44-200 Rybnik, ul. Prosta 3

Indukcyjne urządzenia elektrotermiczne - Elkon

Współpraca Naukowa:

Politechnika Śląska

 

Badania przeprowadzono w ramach projektu NCBiR

Nr: PBS2/A/41/2014 

HARTOWNIA INDUKCYJNA DWUCZĘSTOTLIWOŚCIOWA

EFEKTY:

– zmniejszenie zużycia energii: efektywność energetyczna

– rozwiązanie techniczne przyjazne dla środowiska

– istotne zwiększenia wydajności procesu obróbki cieplnej

– małe rozmiary urządzenia w stosunku do rozwiązań klasycznych

 

MOŻLIWOŚĆ HARTOWANIA KÓŁ ZĘBATYCH METODĄ „ZĄB PO ZĘBIE”, WIEŃCÓW KÓŁ ZĘBATYCH

ZASTOSOWANE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

– Hartowanie konturowe kół zębatych

– Hartowanie powierzchniowe elementów stalowych o złożonych kształtach

– Dostosowanie parametrów urządzenia do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkownika

– Identyfikacja i rejestracja temperatury elementów stalowych

– Modelowanie numeryczne procesu z wykorzystaniem autorskiego pakietu programów komputerowych 

– Pełny model symulacyjny

– Optymalizacja numeryczna parametrów procesu, możliwość pracy w trybie jednoczęstoliwościowym lub dwudzęstotliwościowym 

– Możliwość wykorzystania demonstratora do badań wstępnych

– Automatyzacja procesu sterowania do wymagań użytkownika

– Możliwość wyposażenia stanowiska w roboty

– Kompleksowa oferta dostawy: od projektu do wdrożenia

– Współpraca dostawcy urządzenia z jednostką badawczą w trakcie realizacji