Wdrażane Innowacje

Dostawca Urządzenia

Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej „ELKON” Sp. z o.o.

44-200 Rybnik, ul. Prosta 3

Współpraca Naukowa:

Politechnika Śląska

Politechnika Warszawska

Politechnika Rzeszowska

 

Badania przeprowadzono w ramach projektu NCBiR

Nr: PBS2/A/41/2014 

HARTOWNIA INDUKCYJNA DWUCZĘSTOTLIWOŚCIOWA

NOWA OFERTA TECHNOLOGICZNA KONSORCJUM UCZELNI TECHNICZNYCH (POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ I POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ) ORAZ FIRMY „ELKON”

EFEKTY:

– zmniejszenie zużycia energii: efektywność energetyczna

– rozwiązanie techniczne przyjazne dla środowiska

– istotne zwiększenie wydajności procesu obróbki cieplnej

– małe rozmiary urządzenia w stosunku do rozwiązań klasycznych

 – nowoczesne techniki badań materiałowych

 

MOŻLIWOŚĆ HARTOWANIA KÓŁ ZĘBATYCH METODĄ „ZĄB PO ZĘBIE”, WIEŃCÓW KÓŁ ZĘBATYCH, INNYCH ELEMENTÓW O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH

ZASTOSOWANE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

– Hartowanie konturowe kół zębatych

– Hartowanie powierzchniowe elementów stalowych o złożonych kształtach

– Dobór materiałów

 – Dostosowanie parametrów urządzenia do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkownika

– Identyfikacja i rejestracja temperatury elementów stalowych

– Modelowanie numeryczne procesu z wykorzystaniem autorskiego pakietu programów komputerowych 

– Pełny model symulacyjny

– Optymalizacja numeryczna parametrów procesu, możliwość pracy w trybie jednoczęstoliwościowym lub dwudzęstotliwościowym 

– Możliwość wykorzystania demonstratorów do badań wstępnych

– Automatyzacja procesu sterowania do wymagań użytkownika

– Możliwość wyposażenia stanowiska w roboty

– Kompleksowa oferta dostawy: od projektu do wdrożenia

– Badania metalograficzne