O Firmie

ZAPRASZAMY

osoby zainteresowane procesami grzejnictwa indukcyjnego:

hartowania indukcyjnego powierzchniowego, 
lutowania, nagrzewania,
odpuszczania i wyżarzania indukcyjnego

do naszego stoiska nr B-75
podczas  tegorocznych targów 
Salon Technologii Obróbki Metali STOM – TOOL 2019 
w dniach 26 – 28 marca 2019 r.
w  Centrum Targowym w Kielcach

Na naszym stoisku:

– będziemy udzielać wszelkich informacji dotyczących zastosowania indukcji elektromagnetycznej w przetwórstwie i obróbce cieplnej metali

– przedstawimy wdrożone, zautomatyzowane procesy technologiczne dotyczące hartowania, lutowania, nagrzewania przed kuciem i walcowaniem, odpuszczania po hartowaniu i wyżarzania spawów oraz topienia i odlewania metali

– przedstawimy zrobotyzowane procesy spawania, wyżarzania spawów, hartowania, odpuszczania i nagrzewania.

Indukcyjne urządzenia elektrotermiczne - Elkon

Od ponad 30 lat wdrażamy rozwiązania specjalistyczne, które wynikają z konkretnych oczekiwań naszych Klientów.
Oferujemy usługi , w których najnowsza wiedza akademicka – wynikająca z wieloletniej współpracy firmy z uczelniami technicznymi – jest wykorzystywana w praktyce. 
Tworzymy nowe czy też ulepszamy istniejące rozwiązania z zakresu elektrotermii, elektrotechniki, elektroniki i automatyki przemysłowej. 

W uznaniu działalności innowacyjnej od 1988 r. posiadamy status Jednostki Innowacyjno - Wdrożeniowej

OFERUJEMY URZĄDZENIA ORAZ USŁUGI W OBSZARACH

Chętnie podejmiemy się zupełnie nowych tematów nie objętych naszą obecną ofertą

Jesteśmy przekonani, że nasza wiedza i doświadczenie mogą posłużyć
do rozwiązania pojawiających się w cyklu produkcyjnym problemów lub nowych wyzwań

Szukamy rozwiązań
będących odpowiedzią na
Indywidualne Potrzeby
Twojej Firmy

UZGODNIENIA

ustalamy indywidualne wymagania dla danego urządzenia

PROJEKT

z pasją szukamy nowych rozwiązań

PRODUKCJA

wykonujemy Urządzenie oraz dostarczamy je do Klienta

WDROŻENIE

uruchamiamy, wykonujemy pomiary ochronne i szkolimy Obsługę

SERWIS

prowadzimy nadzór gwarancyjny i pogwarancyjny

DOCENIONO NAS

Nasze piece indukcyjne w 2006 r. i 2007 r. otrzymały wyróżnienia
na Międzynarodowych Targach Technologii dla Odlewnictwa „Metal”.
W 2009 r. za wysoką jakość naszych urządzeń i usług zostaliśmy nagrodzeni
statuetką „Firma z Jakością” przyznawaną przez Zarząd IR oraz MŚP w Katowicach.

Nasz potencjał naukowy pozwala nam realizować projekty B+R 
zarówno własne, w tym dofinansowane środkami UE
jak i naszych partnerów biznesowych.

Powołaliśmy Zespół Badawczo – Rozwojowy, który czuwa nad rozwojem merytorycznym naszej Firmy.