USŁUGI HARTOWANIA

  • sworzni
  • tulei
  • powierzchni płaskich
  • czuł tulei i wałków
  • kół zębatych metodą „ząb po zębie” „wrąb po wrębie”
  • kół zębatych skośnych
  • wielowypustów
  • wieńców kół zębatych
  • i innych

Nasza hartownia
wyróżnia się dużą wydajnością, programowaniem wartości mocy i czasu hartowania
oraz możliwością precyzyjnego ustawienia elementu w 3 osiach