Piece indukcyjne

Urządzenia do Topienia Indukcyjnego o specjalistycznym zastosowaniu wg Indywidualnych Wymagań

 • wysoka sprawność
 • duża wydajność
 • duża efektywność przetwarzania energii
 • możliwość automatyzacji procesu
 • krótkie połączenia szynowe pomiędzy zasilaczem i częścią topielną, co ogranicza straty przesyłu
 • rozłączanie szyn na czas opróżniania tygla
 • pneumatyczne zaciski szyn sterowane automatycznie
 • płynna regulacja wychylania elektrycznej części topielnej
 • możliwość ustawienia stałej prędkości wychylania
 • łatwość obsługi wylewania metalu
 • zamocowanie osi obrotu tygla umożliwiające łatwe sterowanie strugą metalu
 • kontrola parametrów pracy pieca oraz systemu zabezpieczeń
 • możliwość sterowania mocą w funkcji temperatury
 • zwarta budowa, małe gabaryty
 • brak negatywnego oddziaływania na środowisko
 • różnorodność rozwiązań opcjonalnych w zależności od życzeń Klienta

dla labolatoriów i dla przemysłu;

Służą głównie dla odlewni, medalierni, pracowni złotniczych oraz  zakładów przeróbki surowców wtórnych szczególnie metali nieżelaznych. 

Moc

10 – 500 kW

Napięcie zasilania

3 x 400 V

Pojemność tygla

do 500 kg dla stopów żelaza,
do 500 kg dla stopów aluminium,
do 1000 kg dla stopów miedzi

Częstotliwość prądu wzbudnika

2 – 4,5 kHz

Chłodzenie zasilacza

wodne w obiegu zamkniętym

Chłodzenie wzbudnika

wodne w obiegu zamkniętym zewnętrznym lub wewnętrznym

Opróżnianie tygla

wychyłowe

Piece Indukcyjne Tyglowe

do topienia miedzi i jej stopów, aluminium, innych metali nieżelanych oraz żeliwa i staliwa

 • tyglowe 

 • tyglowe DUO wyposażone w dwa zestawy topielne służące do równoczesnego topienia metali żelaznych i nieżelaznych lub do topienia dwóch rodzajów metali nieżelaznych

 • z podnoszonym wzbudnikiem

Piece Indukcyjne Próżniowo - Argonowe​

do topienia żeliwa oraz metali nieżelaznych z możliwością topienia w próżni lub w argonie.

Topienie i wylewanie stopu do kokili lub formy, umieszczonej na półce stałej lub ruchomej wewnątrz komory, odbywa się w gazie obojętnym.

Piece Indukcyjne Laboratoryjne

najczęściej  dla laboratoriów badawczych i dydaktycznych w wersjach najbardziej przydatnych do prowadzenia badań po wcześniej przeprowadzonych uzgodnieniach z Zamawiającym.

 

najczęściej o mocach do 50 kW i masie topionego metalu do 100 kg

Piece Indukcyjne Przemysłowe

najczęściej wykonujemy dla małych i średnich odlewni oraz dla firm zajmujących się recyklingiem metali.

Piece wykonywane są w wersjach uzgadnianych z Użytkownikiem o mocach do 500 kW i masie topionego metalu do 1000 kg.

PIECE INDUCKYJNE W PROCESIE UTYLIZACJI ZŁOMU ELEKTRONICZNEGO

współpracujące z linią topienia łukowo-indukcyjnego

najczęściej wykonujemy dla firm zajmujących się recyklingiem metali